Poplatky a OZV

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu   Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 27.10. 2016 usnesením č. 8/2016/12 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších…


 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích   Zastupitelstvo obce Lesonice se usneslo dne  23.6. 2016 vydat podle § 10, písm. A) a § 84, odst. 2, písm. H) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou…


 Vyhláška č. 4 /2015 O chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce Lesonice   Zastupitelstvo obce Lesonice schválilo dne   4.5. 2015 tuto obecně závaznou vyhlášku, vydanou z důvodu zabezpečení veřejného pořádku a ochrany životního prostředí na území obce Lesonice na základě ustanovení §…


Obec Lesonice Obecně závazná vyhláška č.  3/2015,   o zajištění čistoty, pořádku a vzhledu obce   Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 4. 5. 2015 usneslo vydat podle § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně…


Obec Lesonice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015,   kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů  na veřejném prostranství v obci Lesonice        Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 4. 5. 2015 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti…


 Obec Lesonice   Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015,   o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesonice       Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 4. 5.…


 OBEC LESONICE Obecně závazná vyhláška č. 04/2010, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 29.11.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.…


 OBEC LESONICE Obecně závazná vyhláška č. 03/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 29.11.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů…


Obec Lesonice Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o poplatku za komunální odpad podle počtu a objemu nádob Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 22.09.2011 usneslo vydat na základě § 17a odstavce 1) zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších…


O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích


O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů


O místním poplatku ze vstupného


O místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíO stanovení poplatku za komunální odpad


PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ SYMBOLŮ OBCE LESONICE


kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1995, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Lesonicích


O ZÁKAZU SPALOVÁNÍ NĚKTERÝCH DRUHŮ PALIV V MALÝCH ZDROJÍCH ZNEČIŠTĚNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO SPALOVÁNÍ ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ


O ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, ČISTOTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ÚZEMÍ OBCE LESONICE


publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti