Víceúčelové hřiště, REZERVACE

Rezervace

Vyzvednutí klíčů: členové spolků – Sokol Lesonice, SDH Lesonice, FK Podhorácko – zapůjčení klíčů u odpovědných osob spolků.

Sokol Lesonice: Miroslav Zikmund, tel. 720 262 759, Jan Zach, tel. 724 215 465

SDH Lesonice: Miloš Mach, tel. 607 661 029

FK Podhorácko: Roman Ledecký, tel. 724 550 970

Občané obce Lesonice, kteří nejsou členy výše uvedených spolků, si mohou klíče zapůjčit u správce hřiště, kterým je pan Josef Mareček – tel. 739 695 481

Na rekonstrukci víceúčelového hřiště se finančně podíleli Kraj Vysočina, Nadace ČEZ, Rolnická společnost Lesonice a Obec Lesonice.

 

Více informací najdete v provozním řádu.


Provozní řád víceúčelového hřiště Lesonice

Majitel a provozovatel: OBEC LESONICE, Lesonice 117, 675 44, IČ: 00289752, e-mail: obec@lesonice.cz

Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště: prostřednictvím stránek www.lesonice.cz, odkaz na Rezervace hřiště.

 

Vyzvednutí klíčů: členové spolků – Sokol Lesonice, SDH Lesonice, FK Podhorácko – zapůjčení klíčů u odpovědných osob spolků.

Sokol Lesonice: Miroslav Zikmund, tel. 720 262 759, Jan Zach, tel. 724 215 465

SDH Lesonice: Miloš Mach, tel. 607 661 029

FK Podhorácko: Roman Ledecký, tel. 724 550 970

Občané obce Lesonice, kteří nejsou členy výše uvedených spolků, si mohou klíče zapůjčit u správce hřiště, kterým je pan Josef Mareček – tel. 739 695 481

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!

Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!

Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků!

Provozní podmínky:

 • Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech.
 • Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.

V areálu hřiště je dále zakázáno:

 • kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat, ¨
 • lézt po konstrukcích, sítích apod., odepínat sítě
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata do celého areálu hřiště.

Povinnosti uživatele:

 • Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
 • Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména a adresy uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 • Správce areálu nebo jím pověřená osoba je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu. Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

Rezervace víceúčelového hřiště:

 • Zájemci si mohou rezervovat hřiště na stránkách obce Lesonice – www.lesonice.cz, odkaz Rezervace hřiště.
 • Hřiště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu.
 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce hřiště.
 • Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen provést změnu v internetové aplikaci.

Časový rozvrh je od 7.00 do 21.00 hod., přičemž v průběhu školního roku je v pracovní dny v čase 10.00–12.00 hod. a dále každou středu od 14.00–16.00 hod., hřiště rezervováno pro potřeby ZŠ a MŠ Lesonice.

Důležitá telefonní čísla:

 • Policie ČR 158
 • Záchranná služba 155
 • Hasičský záchranný sbor 150
 • Integrovaný záchranný systém 112
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi