Myslivecké sdružení Lesonice

K 1. dubnu 2003 se ve smyslu nového mysliveckého zákona č. 449/2001 Sb. transformovalo stávající Honební společenstvo Lesonice a byla vytvořena honitba o výměře 1 744 ha honebních pozemků. Honitbu tvoří převážně zemědělské pozemky a 570 ha lesních. Výkon práva myslivosti byl v honitbě postoupen Mysliveckému sdružení Lesonice. Členskou základnu tohoto sdružení tvoří 27 členů z pěti obcí, které s honitbou souvisí (Lesonice, Cidlina, Babice, Dolní Lažany a Vícenice).

Jaká je náplň činnosti členů MS? Hlavním posláním myslivců není odlov zvěře, jak by si mnozí občané mohli myslet, ale celoroční péče o zvěř, její chov a ochrana.

Kmenové stavy zvěře, které jsou národním přírodním bohatstvím, jsou v honitbě trvale zachovávány. Jejich výši schvaluje státní orgán myslivosti. U zvěře spárkaté (srnčí) je uplatňován průběžný odlov, který je zaměřen na zlepšování zdravotního stavu a chovné hodnoty populace srnčí zvěře a také i na regulaci početních stavů. Při překročení početního stavu způsobuje srnčí zvěř výrazné škody na lesních porostech. Ty jsou pak formou mnohatisícových náhrad vymáhány vlastníky lesa po mysliveckém sdružení.

Odlišná situace je u zvěře drobné. Zde se myslivci již řadu let potýkají s poklesem stavů zajíců a bažantů provádějí řadu opatření na podporu jejich chovu. Přesto se i nadále nedaří zásadně jejich stavy zvýšit. Významnou činností na podporu drobné zvěře a omezování rizik přenosů nebezpečných nákaz je odlov zvěře škodné. Myslivecké sdružení Lesonice vypouští každoročně na jaře bažantí slepice s cílem rozmnožení bažantů v naší honitbě. Pravidelné přikrmování divokých kachen, koroptví, bažantů, srnčí a černé zvěře je hlavní aktivitou členů mysliveckého sdružení v zimních měsících, kdy pro zvěř nastává strádání. Krmivo pro zvěř zajišťují myslivci svépomocně vypěstováním na pronajatých mysliveckých políčkách. Během zimního období nouze je skrmeno přes 50 q jadrného krmiva (zejm. ovsa) a 20 q sena v 35 přikrmovacích zařízeních rozmístěných v honitbě. Pro zlepšení zdravotního stavu srnčí zvěře se nakupuje potřebné množství kombinovaného léčiva proti střečkovitosti a plicním cizopasníkům srnčí zvěře. V honitbě nesmí celoročně chybět kamenná sůl, která je nezbytnou součástí doplňkové výživy zvěře. V létě byla vybudována čtyři nová krmná zařízení pro zvěř.

Podzim je hlavní loveckou sezónou lovu černé zvěře, která se v naší honitbě v posledních letech opět více vyskytuje a také dobou honů, které jsou ale nyní více zaměřeny na lov škodné zvěře (lišek).

Myslivecké sdružení se také pravidelně podílí na kulturním dění obce pořádáním tradičních mysliveckých plesů a besed o myslivosti pro žáky školy. Vlastní zařízení MS Lesonice – hájenka v Oboře je vyhledávané stylové místo nejen pro myslivecké akce členů MS. Tento objekt můžete pro rodinné oslavy a další slavnostní příležitosti využít i Vy. Informace o podmínkách zapůjčení Vám poskytne správce objektu pan Jiří Kolář.
 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi