Svoz komunálního odpadu

Svoz komunál. odpadu 2023

Cena za svoz komunálního odpadu je stanovena dle skutečně vynaložených nákladů na svoz a skládkování. Svoz zajišťuje firma AVE.

Svoz komunálního odpadu je možný ve třech variantách:

Popelnice 120 l – 14 denní svoz – 1 664 Kč

Popelnice 120 l – měsíční svoz – 832 Kč

Popelnice 240 l – 14 denní svoz – 3 354 Kč

Platba na rok 2023

Občan nově platí poplatek za svoz rovnou při převzetí samolepky na popelnici na Obecním úřadě, a to do data prvního svozu v roce 2023.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi