Možnosti uložení odpadu

 

Komunální odpad – popelnice, v případě naplnění popelnice lze na OÚ Lesonice zakoupit svozový pytel firmy AVE za 56 Kč

Stavební suť – malé množství je možno ukládat do kontejneru za fotbalovým hřištěm, větší množství po dohodě s obcí Lesonice (kontakt 725 101 375) je možné uložit na bývalé skládce v Hluboké

Bioodpad – možno ukládat do kontejneru za fotbalovým hřištěm, do kontejneru na bývalé skládce v Hluboké nebo do přistavených traktorových vleček

Větve – možno ukládat na vyhrazeném místě v bývalé skládce v Hluboké

Zemina – po dohodě s obcí Lesonice (kontakt 725 101 375) lze ukládat na bývalé skládce v Hluboké

Velkoobjemový odpad – lze uložit na skládce v Petrůvkách nebo ve sběrném dvoře v Moravských Budějovicích. Veškeré uložení (nejenom velkoobjemového odpadu, ale i dalšího odpadu na skládce a na sběrném dvoře) je pro trvale bydlící občany obce zdarma.

Elektroodpad – lze uložit do vyhrazeného prostoru za obecním úřadem. Spotřebiče musí být kompletní. Tyto jsou posléze odváženy svozovou firmou a výtěžek za svoz je převeden na účet SDH Lesonice. Níže je uveden seznam elektroodpadu a stav, v jakém by měl být odevzdán.

elektroodpad.pdf

Tříděný odpad – papír, plast, sklo a kov – lze uložit do plastových kontejnerů na tříděný odpad. Tento nadrozměrný odpad pak na sběrném místě za Obecním úřadem Lesonice.

Kuchyňské oleje (rostlinné i živočišné) – je možno uložit do označených popelnic na ZŠ Lesonice a za budovou OÚ Lesonice. Olej musí být uzavřený v plastové láhvi a nesmí obsahovat pevné znečišťující látky (po použití je třeba olej do láhve nalít přes sítko). V případě, že olej obsahuje nečistoty, je tento vyřazen a náklady jsou poté účtovány obci.

Pneumatiky -  podle zákona zdarma zpětným odběrem. Místa zpětného odběru: https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

                        Mapa míst zpětného odběru ELTMA: https://www.eltma.cz/sberna-mista


 

Pravidla pro ukládání odpadu na sběrném místě v obci Lesonice

(dvůr za obecním úřadem)

Sběrné místo je vybudováno jako místo k uložení pouze určitých druhů odpadů a to pouze pro občany obce Lesonice a Horní Lažany. Důvodem vzniku jsou čím dál vyšší náklady na ukládání odpadů občany obce (na sběrných dvorech), které jsou následně přenášeny do obecního rozpočtu a platíme je všichni, ať už odpad produkujete nebo ne. Proto chceme odpad po vytřídění odvážet přímo na skládku a tím vyřadit mezičlánek sběrného dvora, kde je do uložení započten i další manipulační a převozní poplatek.

Sběrné místo je otevřeno každou sobotu od 8 do 10 hodin, 

přičemž je zde vždy přítomen správce sběrného místa, který vám sdělí, kam se jaký odpad ukládá.

 

Co lze ukládat na sběrném místě:

 

Elektroodpad

Elektroodpad musí být kompletní i s přívodními šňůrami. V případě, že nebude kompletní, tento nebude přijat. Důvodem je, že svozová firma neodebírá zpět nekompletní spotřebiče a v tom případě musí obec platit za uložení odpadu.

 

Železný odpad

Drobný železný odpad lze ukládat do malých kontejnerů v rámci „tříděných sběrných hnízd“ v obci. Větší části železa, které se nevejdou do těchto kontejnerů, lze uložit na sběrném místě za obcí.

 

Plastový odpad

Drobný plast lze ukládat do kontejnerů v rámci obce, větší plasty lze uložit na sběrném místě.

 

Papírový odpad

Lze ukládat jak do kontejnerů na tříděný odpad v rámci obce, tak i na sběrném místě.

 

Sklo

Sklo lze ukládat do kontejnerů na tříděný odpad, větší kusy skla lze uložit na sběrném místě, kde dojde k jejich rozbití a odvozu na recyklační místo.

 

Nebezpečný odpad

Jedná se o zbytky barev, prázdné plechovky od barev, ředidla, oleje, autobaterie, obyčejné baterie, žárovky, zářivky atd.. Místo není určené pro odkládání kyselin a zvlášť nebezpečných chemických látek, které by mohly ohrozit zdraví nebo život obsluhy sběrného místa. Na sběrné místo nelze ukládat pneumatiky – tyto odevzdejte v místě pneuservisu, který je ze zákona o zpětném odběru musí převzít. V případě, že pneumatiky na Sběrné místo uložíte, bude každá z nich zpoplatněna částkou 50 Kč. Zároveň nelze ukládat ani výrobky obsahující azbest (staré plotové desky, střešní krytinu, azbestové roury atd.) Tento materiál může odebírat pouze skládka v Petrůvkách a to za poplatek, který Vám bude naúčtován přímo na místě.

 

Baterie a autobaterie

Lze ukládat na sběrném místě do přistavených kontejnerů.

 

Rostlinné a živočišné tuky

Na sběrné místo můžete ukládat rostlinné a živočišné tuky, které vznikají  jako kuchyňský odpad.  Obec má smlouvu se svozovou firmou, kdy tuky musíte doma přes síto přecedit do plastové láhve, tuto uzavřít a takto scezený tuk lze uložit na sběrném místě. V případě, že odevzdáte nescezený tuk, nebude tento odebrán, neboť by obec musela firmě platit za další likvidaci olejů.

 

Velkoobjemový odpad

V současné době lze uložit např. dřevěný nábytek – tento musí být rozebraný tak, aby byl co nejskladnější (nejlépe jej rozbít na samostatné desky), koberce, matrace, lino atd., nelze ukládat např. sedačky a podobné větší předměty, které nelze rozebrat (nelze oddělit dřevěná část od matrací atd.. Tyto nadměrné předměty bude možno ukládat od jara 2021, kdy budou k dispozici velkoobjemové kontejnery).

 

Bioodpad

Tento odpad nepatří na sběrné místo, ale do kontejnerů na hřišti, na skládce nebo do traktorových vleček na obci. Co se týče větví, tak tyto lze uložit na skládce v Hluboké.

 

 

Pod domovní odpad ale nepatří odpad při likvidaci celých domácností, při vyklízení domů (např. před jejich prodejem), odpad vzniklý při stavební činnosti, např. při výměně střešní krytiny,  odpad vzniklý při bourání příček, zdí, výměně oken nebo dveří apod. nebo výkopová zemina, pořizujete-li si např. bazén nebo novou dlažbu na dvorku. Toto není domovní odpad, ale odpad vzniklý podnikatelskou činností firmy, která vám opravy dělá. Pokud si stavební práce provádíte sami, pak i v tomto případě nemůžete s takovým odpadem přijet na sběrné místo a požadovat jeho uložení. Uložení takového odpadu si musíte zajistit a zaplatit sami - již proto, že by to jinak museli zaplatit všichni ostatní občané, kteří takové práce doma nedělají. V současné době zatím funguje možnost po telefonické dohodě uložení stavební suti nebo zeminy na bývalé skládce v Hluboké, nicméně vzhledem k tomu, že i tato již přestává stačit, tak postupem času dojde i zde k uzavření ukládání tohoto druhu odpadu.

Sběrné místo neslouží ani podnikatelům, např. není možné, aby zde opravář počítačů ukládal každý týden několik neopravitelných přístrojů nebo opravář vozidel odvážel plasty a náhradní díly z vozidel.

Naše sběrné místo není skládka nebo klasický sběrný dvůr, nemá pro skládku potřebné parametry. Jedná se o "sběrné místo", kam můžete vyjmenované druhy odpadů uložit a obec se zdarma postará o jejich zneškodnění. Odpad je zároveň potřeba ukládat smysluplně – např. linoleum a koberce převázat atd. – nezapomeňte, že po uložení na sběrné místo musí někdo další tyto věci naložit a zajistit jejich vyložení na skládce.

 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi