Svoz komunál. odpadu 2022

Cena za svoz komunálního odpadu je stanovena dle skutečně vynaložených nákladů na svoz a skládkování. Svoz zajišťuje firma AVE.

Svoz komunálního odpadu je možný ve třech variantách:

Popelnice 120 l – 14 denní svoz – 1 404 Kč

Popelnice 120 l – měsíční svoz – 702 Kč

Popelnice 240 l – 14 denní svoz – 2 210 Kč

Platba na rok 2022

Občan nově platí poplatek za svoz rovnou při převzetí samolepky na popelnici na Obecním úřadě, a to do data prvního svozu v roce 2022.

20220105_190340
publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti