Možnosti uložení odpadu

Komunální odpad – popelnice, v případě naplnění popelnice lze na OÚ Lesonice zakoupit svozový pytel firmy AVE za 56 Kč

Stavební suť – malé množství je možno ukládat do kontejneru za fotbalovým hřištěm, větší množství po dohodě s obcí Lesonice (kontakt 725 101 375) je možné uložit na bývalé skládce v Hluboké

Bioodpad – možno ukládat do kontejneru za fotbalovým hřištěm, do kontejneru na bývalé skládce v Hluboké nebo do přistavených traktorových vleček

Větve – možno ukládat na vyhrazeném místě v bývalé skládce v Hluboké

Zemina – po dohodě s obcí Lesonice (kontakt 725 101 375) lze ukládat na bývalé skládce v Hluboké

Velkoobjemový odpad – lze uložit na skládce v Petrůvkách nebo ve sběrném dvoře v Moravských Budějovicích. Veškeré uložení (nejenom velkoobjemového odpadu, ale i dalšího odpadu na skládce a na sběrném dvoře) je pro trvale bydlící občany obce zdarma.

Elektroodpad – lze uložit do vyhrazeného prostoru za obecním úřadem. Spotřebiče musí být kompletní. Tyto jsou posléze odváženy svozovou firmou a výtěžek za svoz je převeden na účet SDH Lesonice. Níže je uveden seznam elektroodpadu a stav, v jakém by měl být odevzdán.

elektroodpad.pdf

Tříděný odpad – papír, plast, sklo a kov – lze uložit do plastových kontejnerů na tříděný odpad

Kuchyňské oleje (rostlinné i živočišné) – je možno uložit do označených popelnic na ZŠ Lesonice a za budovou OÚ Lesonice. Olej musí být uzavřený v plastové láhvi a nesmí obsahovat pevné znečišťující látky (po použití je třeba olej do láhve nalít přes sítko). V případě, že olej obsahuje nečistoty, je tento vyřazen a náklady jsou poté účtovány obci.

 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti