Informace o termínech položení asfaltových povrchů

V rámci dokončení vodovodních řádů a přípojek v obci Lesonice, dojde v termínu od 14.8. do 17.8. 2023 k položení finálních asfaltových povrchů. V těchto dnech žádáme občany, aby si přeparkovali svoje vozidla mimo tato místa a v průběhu stavby nevjížděli na staveniště.

 

Pondělí 14.8. –  ulice pod Sokolovnou po křižovatku u domu čp. 166

nádvoří zámku a výjezd k hasičské zbrojnici

 

Úterý 15.8. -  Chmelenec – překopy včetně ulice směrem k čp. 133

                          Překop před prodejnou COOP

                         Překop u autobusové zastávky a překop směrem k prodejně Rolnické společnosti

 

Středa 16.8. – celoplošná pokládka asfaltu – ulice pod Sokolovnou – od křižovatky u domu čp. 166 po

            konec obce – dům čp. 54,  včetně uličky vedoucí k čp. 47

           ulička – výjezd směr Cidlina po levé straně – od čp. 16 po čp.18

 

Čtvrtek  17.8. – pokládka asfaltu na krajské komunikaci  - ulice Hornolažanská - od vjezdu do obce ze

              směru Horní Lažany po křižovatku silnice směrem na obec Babice až po odbočku

              k ulici k Mateřské školce

              ulička – z ulice Honolažanská – od čp. 90 – směrem dolů k budovám Rolnické

společnosti

Zároveň upozorňujeme, že od úterý 8.8. do čtvrtka 17.8. bude omezena doprava na ulici Hornolažanská a na výjezdu na obec Babice a to z důvodu frézování a přípravy podkladu pro asfaltování. Doprava bude řízena pomocí semaforů. Vjezd k rodinným domům bude umožněn – nájezdy budou provizorně dosypány.

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi