Přerušení dodávky elektrické energie

Dovolujeme si Vás upozornit, že v katastru obce Lesonice bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku el. energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny bude následující:


17.10.2022 od: 7:30 do 10:30

Vypnutá oblast: část obce Lesonice napájená z trafostanice Chmelenec, a to nová lokalita RD u TS + vedení od TS směrem k hlavní silnici a dále vedení směrem na Cidlinu.

17.10.2022 od 9:30 do 12:30

Vypnutá oblast: část obce Lesonice napájené z trafostanice Lesy, a to Myslivecké sdružení čp. 110 a čp. 69 p. Foral a čp. 111 p. Mrkvička.

17.10.2022 od 12:00 do 15:00

Vypnutá oblast: část obce Lesonice napájená z trafostanice školka, a to vedení od TS směrem k hlavní silnici a dále do kopce směrem na Babice a na druhou stranu od křižovatky směrem na Šebkovice. Dále bude vypnuto vedení za MŠ směrem zezadu k zámku a dále bude vypnuto kabelové vedení k Obecnímu úřadu, včetně MŠ a Obecního úřadu.

Děkujeme vám za pochopení.

EG.D, a.s.

EGD_Logo_red_4c
publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti