Mobilní rozhlas v Lesonicích

Vážení spoluobčané, 

spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v Lesonicích, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?

 • Poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu
 • Novinky z úřadu přímo do telefonu
 • Upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd. 
 • Pozvánky na sportovní a kulturní akce
 • Pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají
 • Účast ve veřejných anketách

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Jak se zaregistrovat? 

 1. Přes webovou stránku www.lesonice.mobilnirozhlas.cz
 2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko
 3. Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Lesonice

Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také Systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud na území naší obce narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko. My se postaráme o to, aby byla závada co nejdříve vyřešena! 

Děkujeme všem, kteří mají zájem o naši obec. Níže uvádíme podrobnější informace.

Ing. Rostislav Čech, místostarosta

 

K čemu slouží Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv, e-mailů a zpráv do aplikace, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat.

Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.

Co může nabídnout chytře komunikující obec?

 • Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na dovolené
 • Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
 • Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení svůj názor
 • Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu.   Aplikace je bezplatnou součástí platformy Mobilní Rozhlas
 • Můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat
 • Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní komunikace
 • Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou vazbu

Proč se zapojit

Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké informace chcete od své obce získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Registrovat se můžete online na webu obec.mobilnirozhlas.cz („odebírat informace“), přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře na svém Obecním úřadu.

Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá upozornění, přičemž starostové mají možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.

Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče.

Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám již z dění v obci nic neunikne.

Mapování, hlášení od občanů

Zpětná vazba od občanů je pro obecní zastupitele nesmírně důležitá a různé podněty ze strany obyvatel mohou kvalitu života v obci významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby směrem k samosprávě je naštěstí dnes díky moderním technologiím extrémně jednoduché a bleskově rychlé. 

Naše obec je zapojena do komunikační platformy Mobilní Rozhlas a občané tedy mohou jakýkoli problém snadno nahlásit přes stejnojmennou aplikaci v telefonu. Vedení obce se tak o problému dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu problémů v obci totiž zastupitelé neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů jsou provozovateli Mobilního Rozhlasu ručně kontrolována, upřesňována a tříděna, takže k vedení obce se dostanou skutečně hodnotné informace. 

Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po přetékající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o problému obce dostávají i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což jim řešení problémů značně usnadňuje.

Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným prvkem chytré komunikace mezi občany a efektivně řízenými samosprávami. Celou řadu podstatných problémů by občan nenahlásil, protože není zvyklý volat na technické služby či chodit na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou rychle řešeny, což je u závad ohrožujících život nebo majetek klíčové. 

Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze Mobilní Rozhlas vedení obce i chválit a zasílat podněty. 

Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem chytré komunikace mezi občanem a obcí. Díky aplikaci Mobilní Rozhlas se samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají možnost snadno participovat na zlepšování života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je samozřejmě zdarma, nezabere prakticky žádný čas a profitují z něj všichni v obci. Je tedy nesmírně užitečné.

Filmový klip

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti