Informace OÚ

Vážení spoluobčané,    

Lesonice 16.3.2020

v souvislosti s vývojem stávající situace a s navazujícím vyhlášením krizového opatření ve formě zákazu volného pohybu osob s výjimkou nezbytných cest do zaměstnání a dalších, které jsou vyjmenované v opatření vlády, Vám sdělujeme následující.

 1. Veškeré informace jsou umístěny na úřední desce a to jak na internetu, tak na úředních deskách před budovou obecního úřadu. Informace jsou pravidelně aktualizovány tak, jak docházejí mailem nebo prostřednictvím datových zpráv.

2. Do odvolání je rozhodnutím vlády ČR uzavřena budova Základní školy v Lesonicích.

3. Od 17.3. 2020 bude z důvodu nízkého počtu dětí uzavřena Mateřská škola v Lesonicích.

4. Osobní ochranné prostředky – obec disponuje pouze omezeným množstvím antibakteriálních gelů, které jsme zakoupili od soukromé firmy a v tuto chvíli nejsme schopni do každé domácnosti zajistit dodání těchto gelů, v případě, že se situace v rámci zásobování (zejména ze strany státu) zlepší, proběhne okamžitá distribuce mezi občany (větší množství máme přislíbené dostat okolo 15.4. 2020 a to opět ze soukromých zdrojů). Co se týče respirátorů, které mají příslušnou ochranu, tak tyto nejsou na skladech vůbec. V současné chvíli řešíme dodání bavlněných roušek a to tím způsobem, že je necháváme šít z bavlněné látky tak, aby se daly opakovaně použít. Tyto roušky bychom chtěli rozdat všem obyvatelům obce. Je pravdou, že vás roušky neochrání od případné nákazy, nicméně ve chvíli, kdy je např. v obchodě budeme mít všichni, tak by k přenosu nákazy nemělo dojít, protože virus neprojde přes roušku od potencionálně nakažené osoby do prostředí.

5. V rámci dalších opatření bych Vás chtěl požádat, aby jste zvážili, nakolik je nutné řešit platby a další věci v rámci obecního úřadu. Pokud máte možnost zaslat platbu např. za nájem a další poplatky prostřednictvím elektronického bankovnictví, tak toho prosím využijte. Dále došlo k dočasnému pozastavení výběru poplatků souvisejících s výběrem stočného a plateb za popelnice na pokladně OÚ. Zde opět platí, že můžete využít bezhotovostní platbu prostřednictvím internetového bankovnictví. Jde nejenom o ochranu zaměstnanců obecního úřadu, ale zároveň i o ochranu Vašeho zdraví.

6. V případě, že bude vyhlášena karanténa na konkrétní osoby, které budou nakaženy, je obec připravena těmto osobám zajistit zásobování základními potravinami. Samotný režim objednání, předání potravin a plateb by byl řešen dle konkrétní situace. V případě, že by k tomu došlo a Vy by jste tuto možnost chtěli využít, kontaktujte mne na tel. čísle 725 101 375, popř. mailem na adresu starosta@lesonice.cz.

 Na závěr Vás chci požádat o dodržování pravidel, která vyhlásila vláda ČR. Určitě není v současné chvíli důvod k panice, nicméně, čím déle bude tento stav trvat, tím více se nás budou dotýkat různá omezení. Ono to pořád ještě vypadá, že se nic neděje a že si moc nepřipouštíme riziko, ale situace, která nastala v Olomouckém kraji po uzavření dvou desítek obcí ukazuje, že situace je vážná a proto bychom se měli co nejvíce chovat zodpovědně, abychom předešli závažnějším následkům.

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

starosta obce Lesonice

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti