Navigace:

Úvodní stránka > Důležité informace - pravý sloupec > Stočné 2021 >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Stočné 2021

Stočné je v obci Lesonice vypočítáno ze skutečně vynaložených nákladů na provoz ČOV Lesonice a z ceny odpisů majetku (kanalizace a ČOV) tak, jak ukládá zákon.

Cena stočného:

Dospělá osoba a první nezaopatřené dítě:  1 015 Kč

Druhé a další nezaopatřené dítě – osvobozeno od poplatků

Samostatně žijící senioři – 50 % z ceny za dospělou osobu – 508 Kč

Chalupáři – pevná částka ve výši 600 Kč

Platbu za stočné je třeba uhradit do 31.10. daného roku.

Poplatek je možné zaplatit prostřednictvím elektronického bankovnictví na účet č. 150293224/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do textu bankovního příkazu napište svoje příjmení.