Navigace:

Úvodní stránka > Důležité informace - pravý sloupec > Svoz odpadu 2021 >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Svoz odpadu 2021

Cena za svoz komunálního odpadu je stanovena dle skutečně vynaložených nákladů na svoz a skládkování. Svoz zajišťuje firma AVE.

Svoz komunálního odpadu je možný ve třech variantách:

Popelnice 120 l – 14 denní svoz – 1 289 Kč

Popelnice 120 l – měsíční svoz – 644 Kč

Popelnice 240 l – 14 denní svoz – 1 887 Kč

Platbu je nutné uhradit do 30.4. v daném roce.

Před skončením kalendářního roku budou občané vyzváni k dostavení se na Obecní úřad k vyzvednutí nové známky na další kalendářní rok.

Osvobození od platby: členové JSDH Lesonice

Poplatek je možné zaplatit prostřednictvím elektronického bankovnictví na účet č. 150293224/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do textu bankovního příkazu napište svoje příjmení.