Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Mateřská škola > Akce > Školní rok 2015/2016 > Adaptační pobyt v ZŠ >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Adaptační pobyt v ZŠ

1. 4. 2016 se předškoláci, kteří byli u zápisu v ZŠ a MŠ Lesonice mohli prožít Adaptační pobyt v ZŠ. Zúčastnili se akce Noc s Andersenem. Tyto děti se krásně zapojily při hře v přírodě se školními dětmi, vzájemně si pomáhaly a respektovaly se. Společně se při návratu do školy posilnily teplou večeří. Prožívaly s troškou napětí návštěvu pana Andersena, se zaujetím poslouchaly dramatickou četbu pohádky Malá mořská víla. Ve skupinkách zvládly plnit úkoly v Jeskyni, Doupěti, Žaláři i Komnatě. V Hladomorně si večer ustlaly a spaly až do rána. Vyspaly se tak dobře, že ráno vyběhly s ostatními na ranní rozcvičku a po vydatné snídani odcházely spokojeně domů.