Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2015/2016 > Noc s Andersenem >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Noc s Andersenem

 1. 4. 2016 se naše školo přidala k akci Noc s Andersenem, která probíhala v mnoha knihovnách v naší republice, ale také v různých státech. Jedná se tedy o mezinárodní projekt, který má za cíl nabídnout dětem něco netradičního, zažít spoustu zážitků a samozřejmě blíže poznat pana Andersena a jeho tvorbu. 

Také v naší škole jsme prožívali Noc s Andersenem. 

Začátek jsme už naplánovali na 15. 00, kdy se děti šly posilnit do MŠ, kde dostaly odpolední svačinku. Zde se k nám přidali 3 předškoláci, kteří budou příští rok chodí do naší školy. V plném počtu jsme vyrazili na hru do přírody. Děti měly za úkol hledat obálky s očíslovanými slovy, které si lepily na připravený plakát a skládat tak postupně báseň Znám křištálovou studánku. Děti byly tak zaujaty hrou, že jim cesta vůbec nepřišla dlouhá a v rekordním čase jsem dorazili ke studánce Verunka. U studánky děti s nadšením řešily další úkoly vztahující se k básni. Po 18. hodině jsme se vydali zpět do školy. Před školou jsme se ale ještě stavili ve školní jídelně, kde děti dostaly teplou večeři. Panečku, jak děti mlaskaly po takové vycházce!

K večeru jsme tedy došli do školy, děti byly tak "rozrýmované", že bravurně vymýšlely různé rýmy a náležitě tedy musely být odměněni - zlatými dukáty. Ještě že jich tolik získaly, protože ve škole se objevil p. Andersen a jeho pohádka. Název pohádky děti měly vyluštit a právě zlatými dukáty si mohly koupit indicie, které jim pomohly zjistit, o jakou pohádku se jedná. Byla to Malá mořská víla. S panem Andersenem se musely děti rozloučit, ale pohádka s námi zůstala. Paní učitelky pohádku dramaticky přečetly, děti při ní mohly sledovat doprovodné obrázky. Po ukončení četby se rozhostilo v místnosti zvláštní ticho, každý v sobě přemítal nad příběhem. Úskalí, které prožívala mořská víla jako němá, si mohly děti vyzkoušet v pantomimě, která následovala.

Poslední část připraveného programu děti prožívaly ve skupinách. Bylo velice zajímavé sledovat děti při spolupráci mezi sebou navzájem, při plnění úkolů, při vzájemné domluvě, jejich chování v temné jeskyni... 

V pozdních hodinách se pak zhaslo v tělocvičně a děti spaly ve škole. Na to se velice těšily. 

Ráno nás probudilo sluníčko a společně jsme si vyběhli do blízké obory, kde jsme si dali rozcvičku. Na zpáteční cestě do školy už dětem kručelo v bříšku. Ve škole tedy dostaly  ještě snídani a pak už spokojeně odcházely domů. 

Akce se velice zadařila, děti z MŠ i ZŠ odcházely plni dojmů a zážitků.