Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2015/2016 > Den stromů >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Den stromů

      21. říjen je vyhlášený Den stromů. Proto se v lesonické oboře každoročně setkávají žáci škol, aby se zúčastnili praktického pozorování lesa, poznávání dravců, kácení, měření a odhadu výšky stromů a dalších aktivit.

     Pozornosti samozřejmě nikdy neunikne kůň, který předváděl dovednosti v přibližování dřeva. Bez snažení nás všech by ale veškerá krása byla ta tam, pokud by se les stal skladištěm. A právě tato problematika je také jedním z bodů výuky v přírodě. I když se akce zúčastňujeme pravidelně, vždy si odnášíme do života nové poznatky.

     Na závěr vydařeného a zajímavého dne si děti pochutnaly u ohýnku na opečených špekáčcích a radovaly se z cen, které jim věnoval organizátor akce – LČR. Nejen za dárky jim děkujeme.