Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2015/2016 > Podzimní vycházka >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Podzimní vycházka

      Dne 13. října 2015 se uskutečnila podzimní vycházka do lesonické obory, jejíž vzdálenost od školy děti odkrokovaly (přepočteno) na 1 090m. Cestou se orientovaly podle jevů probraných ve výuce, všímaly si opuštěných hnízd a řešily důvod stěhování ptáků a pomoc těm, kteří tu zůstanou přes zimu.

     Barvami podzimu děti vítala celá obora, kde určovaly stromy, lesní patra, hledaly strom naší republiky a objevovaly, co může les člověku nabídnout. Část podzimních darů zaplnila i přírodovědnou učebnu ve škole pro další názornou výuku.

     Mezipředmětový vztah se potom promítl i do dalších předmětů (hudební výchova – písně, ČJ  četba článků a řešení křížovek).