Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2015/2016 > Srdce z lásky darované - Setkání seniorů >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Srdce z lásky darované - Setkání seniorů

 V prvním měsíci školního roku jsme se ve škole i školce věnovali, kromě školních povinností, nácviku pásma pro Setkání důchodců, které proběhlo tentokrát v lesonické sokolovně.

Děti trpělivě trénovaly a doufáme, že se líbily. Proto, že vystupovalo i osm dětí ze školky, bylo vystoupení uzpůsobené k jejich věku jednoduššími lidovými písněmi a tanečky. Starší děti však malým rády pomáhaly.

Některé děti se předvedly jako budoucí zpěváci a krásně zazpívaly určené písně. 

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, vyrobili krásná velká srdce s obtisky svých rukou a jako symbol úcty k našim starším občanům je věnovali a vyzdobili jimi sál.

Za odměnu děti dostaly občerstvení, i když pro nás je největší odměnou potlesk a pocit, že jsme udělali radost.