Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Projekty > Máme rádi přírodu > Exkurze do Brna >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Exkurze do Brna

 V pátek 19. 5. jsme se vydali na exkurzi do Brna a okolí. Naším prvním cílem byla botanická zahrada v Brně. Po prohlídce jsme se vydali z Brna ven, směrem na Ochoz u Brna, až jsme dojeli na Kaprálův mlýn. Jak se dočtete na jejich webových stránkách, jedná se o středisko ekologické výchovy, připravující výchovné programy pro školy, dále skautskou základnu a v neposlední řadě modelový dům, určeným ke sledování účinnosti ekotechnologií ve skutečném provozu.  

Z výčtu navštívených míst je patrné, že naším hlavním cílem byla podpora environmentální výchovy a vzdělávání u našich dětí a žáků. Tato exkurze byla součástí projektu Máme rádi přírodu, který je spolufinancován z Fondu Vysočiny, ID FV01203.0013. Na ni budou navazovat ve školním roce 2015/ 2016 další ekologicky zaměřené aktivity s dětmi tak, abychom v dětech rozvíjeli jejich přirozený zájem o přírodu kolem nás, vedli je k pozorování a zkoumání rostlin a živočichů a vychovávali ekologicky smýšlející lidi, kteří nejsou lhostejní ke stavu naší planety. 
Na zpáteční cestě děti byly plny dojmů z rostlin, které viděly v botanické zahradě a běžně se s nimi nesetkají, z připravených hravých ekologických aktivit, z krásného až malebného prostředí oblasti Moravského krasu, který je protkaný úžasnými jeskyněmi, které navštívily, přemýšlely nad rozdíly technického zázemí mlýnů – navštívily mlýn s původním vybavením, seznámily se s prací ve mlýně, s různými úskalími, které přinášelo počasí a viděly, jak se s tím dokázali naši předci vypořádat, a prohlédly si zrekonstruovaný mlýn, do kterého už byly zakomponovány ekotechnologie, které využívají poznatky a studie současnosti.