Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2014/ 2015 > Exkurze ESKO -T >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Exkurze ESKO -T

 Kam s ním? – Touto otázkou se zabýval už Jan Neruda v 19. století. A abychom si v tom udělali jasno i my ve století 21., pozvala nás firma ESKO – T s.r.o. na exkurzi. Že nevíte, co ESKO – T znamená? Je to jednoduché, ESKO je iniciálová zkratka Ekologického Svozu Komunálního Odpadu a T znamená, že se nachází v Třebíči. V areálu firmy jsme se dozvěděli, jak a čím se sváží odpad z okolních obcí, že ESKO také likviduje nebezpečný odpad, jak je zajišťován svoz a likvidace tříděného odpadu a spoustu dalších zajímavých věcí, které firma dělá. Na vlastní oči jsme viděli, jak pracuje třídící linka, kde se přebírá již vytříděné sklo, papír a plasty. Moc to tu nevonělo, o to víc jsme obdivovali pracovníky této linky. Zvážili jsme se na velké váze, kam normálně přijíždějí kamiony s různorodým odpadem. Účastníci naší ZŠ a MŠ Lesonice vážili 0,46 t. Po prohlídce areálu, kde jsme obdivovali slisované barevně roztříděné balíky PET lahví, jsme přešli do krásné a nové učebny. Tam pro nás paní průvodkyně měla připravenou prezentaci, ukázky a hry, abychom se něco více dozvěděli o tom, proč je důležité třídit odpad a jak to máme správně doma i ve škole dělat. Když se totiž zpracuje vytříděný odpad, může se z něj vyrobit něco nového. Tomu se říká recyklace, a šetří se tak energie i suroviny. Byli jsme jak v Jiříkově vidění, když jsme viděli, jaké užitečné věci se dají vyrobit z odpadu – mikiny, tašky, latě na plot, proložky, střešní krytina, jednorázové pomůcky do zdravotnictví atd. Abychom si všechno o třídění odpadu nemuseli pamatovat, dostali jsme plakáty a letáčky, které nám to po návratu do školy připomenou. A protože máme rádi naši Zemi, už se těšíme, jak budeme šetřit a třídit, když teď víme, jak na to!