Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Veřejná prezentace školy > 2014/2015 > Výtvarná soutěž - ZOO >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Výtvarná soutěž - ZOO

Na probouzení broučků na školní zahradě jsme ve školní družině vyrobili dva velké broučky. Používali jsme je k soutěživému hraní při této akci a protože byli kvalitně vyrobené a naše zápolení vydrželi, vyslali jsme je do výtvarné soutěže. Jednalo se o soutěž, kterou vyhlásil DDM Třebíč. Několik týdnů se nic nedělo, až začátkem května přišla obálka a v ní Pamětní list žákům školní družiny. Takže broučci se velice líbili a my jsme byli úspěšní!!! Jako odměnu jsme dostali poukaz na dvouhodinový výukový program ve hvězdárně v Třebíči. Tam se vypravíme tedy 15. června.