Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Projekty > Čteme dětem > Pohádky - H. Ch. Andersen >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Pohádky - H. Ch. Andersen

 Celý duben jsme se zaměřili na pohádky od dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Pohádky jsme si rozdělili, velcí žáci si je zvládli přečíst sami, s mladšími jsme se s dějem pohádky seznamovali formou předčítaného poslechu. Jeho pohádky jsou krásné, ale náročnější, proto jsme si je vyložili, abychom vše správně chápali a dokázali děj pohádky samy vyprávět. 

Páťáci na dýchánek připravili prezentace v PowerPointu, kde vytvořili i osnovy k jednotlivým pohádkám, podle kterých jejich děj vyprávěli. Malé děti zase naopak vyprávěly příběh o Sněhové královně a společně jsme sestavili osnovu. Ve skupinových činnostech jsme sestavovali rozstříhaný děj, z truhly jsme si tahali různé věci a přiřazovali je k pohádkám.