Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Mateřská škola > Akce > Školní rok 2014/ 2015 > Zelený den ve školce >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Zelený den ve školce

Týden, ve kterém slavíme DEN ZEMĚ, jsme zahájili ZELENÝM DNEM. Oblékli jsme se do zelena a společnými silami vytvořili velkou zeměkouli. Třídili jsme obrázky živé a neživé přírody. Co bychom naší Zemi přáli? Každý z nás řekl svoje přání a věřte, že to bylo docela dojemné. Z odpadových krabic jsme vyrobili barevné kontejnery, do kterých zkoušeli třídit patřičné věci. Závěrem si každý vytvořil čistou studánku z kulatého papírového tácku a přírodnin. K ochraně přírody se ale i v jiných dnech budeme dále vracet.

Naše Země je nám všem láskyplným domovem..................a my buďme dětem vzorem.