Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Mateřská škola > Vývěska > Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017 >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017

 Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017

 

1.     Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 

2.     Děti podle věku k celodenní docházce – přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity

 

3.     Trvalý pobyt dítěte

 

 

-         Ředitelka má právo přihlédnout pro přijetí dítěte k důvodům zvláštního zřetele – závažné sociální důvody

 

-         Dítě musí splňovat podmínky stanovené zákonem 258/2000 Sb. Paragraf 50 o ochraně veřejného zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lesonicích dne 2. 9. 2014