Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Projekty > Malý konstruktér > Koncepce školní soutěže >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Koncepce školní soutěže

 Letošní rok je vyhlášen rokem polytechnické výchovy. Nejen tato skutečnost byla podnětem k vyhlášení školní soutěže Malý konstruktér. Úkolem žáků bylo vytvořit, vyrobit či sestavit objekt ze stavebnic, které máme ve škole (Merkur, Cheva, ...). Mohou pracovat samostatně, ve dvojici nebo ve skupině. Ohodnocení výrobků provedou rodiče během třídních schůzek.

Tato aktivita smysluplně zabaví žáky o přestávkách, rozvíjí jejich logické a konstruktivní myšlení, tvořivost, vzájemnou komunikaci. Motivaci k účasti v soutěži zvýší podíl rodičů na vyhodnocování.  Proběhne několik kol soutěže Malý konstruktér, takže žáci se vzájemně mohou inspirovat a vytvářet propracovanější a vylepšené objekty. 

Jednotlivé objekty budou zdokumentovány a na závěr roku je zkompletujeme a vytvoříme publikaci se všemi popsanými objekty.