Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2014/ 2015 > Seminář pro rodiče >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Seminář pro rodiče

 V úterý 20. 1. 2015 se uskutečnila pro rodiče přednáška odborníků ze Střediska výchovné péče - STŘED na téma ADHD (Attencion Dificit Hyperactivit Dosorder). Jedná se o poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivním jednáním. Dalšími projevy jsou např. nezačleněnost do kolektivu, neplnění úkolů, silné emoční projevy... . Právě rodiče jsou hlavními osobami ve správné léčbě, neboť je vždy potřeba vyhledat odbornou pomoc u psychologů i dalších organizací, které se tímto problémem zabývají.