Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2014/ 2015 > Den otevřených dveří ve škole >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Den otevřených dveří ve škole

Na podzimní dušičkové dny jsme ve škole připravili Den otevřených dveří. Pro děti byly připraveny úkoly, soutěže a zábavné činnosti, rodiče a prarodiče při nich děti povzbuzovali a měli možnost si prohlédnout nově zrekonstruované vnitřní prostory naší školy. Předškolní děti se tak mohly hravým způsobem seznámit s prostředím školy, s pedagogy. Tato adaptace bude dále průběžně během roku pokračovat tak, aby předškoláčci u zápisu do 1. třídy neprožívali nejistotu z neznámého prostředí a aby jejich přechod do 1. třídy proběhl co nejlépe.
Na závěr žáci základní školy uskutečnili představení Usínání s Karafiátem formou scénického čtení. Předvedli výrazný a srozumitelný čtenářský projev, za což jim patří velká pochvala. Dále musíme velice ocenit jejich společnou komunikaci během vystoupení a jejich úžasnou souhru jako jednoho tělesa, kterou jsme vnímali "v zákusí".

Broučky jsme uspali, ale na jaře jim zasvítí na chaloupku a oni se probudí. A jejich probuzení už proběhne v mateřské školce.