Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Projekty > Čteme dětem > O projektu >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

O projektu

Ráda bych Vás pozvala  k účasti na projektu zaměřeném na čtenářské dovednosti u dětí, který bude probíhat během celého školního roku. Vaše účast v této aktivitě bude pro Vaše děti motivující, a proto se s nadšením zapojí do zadávaných úkolů a pro Vás, jako rodiče, bude následná činnost dětí jistotou, že děti vezmou knihu do ruky, že se budou zdokonalovat ve čtení samotném, budou se učit pracovat s textem, číst s porozuměním, rozvíjet si slovní zásobu, budou si zlepšovat své vyjadřovací schopnosti. Stručně řečeno, naším záměrem je, aby si Vaše děti zlepšily svou čtenářskou gramotnost a tím se jim budou otvírat dvířka k dalšímu poznání.

Podstatou projektu bude čtení nových a kvalitních knih. Buď budou číst samy děti nebo jim budou rodiče předčítat a nebo se u čtení budou střídat. Bude potřeba 10 dobrovolníků z řad rodičů, kteří připraví se svými dětmi prezentaci knihy. Tu následně představí posluchačům.

Každý měsíc se bude číst jedna kniha. Výběr bude záležet na rodičích, případně se mohou s pedagogy na výběru spolupodílet. Dítě společně s rodičem připraví představení vybrané knihy pro všechny ostatní děti. Prezentace knih se bude provádět ve čtenářském kroužku (středa odpoledne v rámci ŠD), bude vhodné, když se budou účastnit všechny děti. A samozřejmě budeme rádi, když za námi přijdou i  rodiče.

Projekt nebude vázán na prostředí školy, při vhodném počasí se budeme scházet na různých místech v přírodě např. v Oboře, u Verunky... Budou připraveny i doprovodné aktivity vztahující se k dané knize tak, aby děti odcházely s příjemnými zážitky. Činnost se tedy protáhne i přes dobu trvání školní družiny tak, abychom vyšli vstříc pracovním povinnostem u rodičů, kteří budou na daný termín vybráni. Před termínem prezentace si vybraný rodič domluví schůzku s ředitelkou školy, aby společně připravili průběh prezentace.

Přednášející spolu se svým dítětem představí vybranou knihu, tzn. uvede hlavního hrdiny, další osoby, jejich charakteristiky. Dále přednese obsah knihy s prokládanými čtenými ukázkami, řekne, co a proč se mu na knize líbilo a další věci vztahující se ke knize. Je nutné, aby se posluchači s knihou seznámili co nejblíže, protože každý z posluchačů si vypracuje o knize čtenářský arch. Tento arch je třeba vyplnit co nejpodrobněji, protože na konci školního roku proběhne soutěž, která bude zjišťovat, co si děti o 10 přečtených knihách zapamatovaly (děti budou dle věku děleny do kategorií).

Knihy, které budeme během roku číst, budou v několika výtiscích zakoupeny i do školy, budeme se k nim v aktuálním měsíci vracet a pracovat s nimi a budou se v rámci čtenářského kroužku číst na pokračování. Takže děti budou mít dostatek možností, aby se zcela s knihami seznámily a mohly se tak v závěrečné soutěži umístit na stupních vítězů.