Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2013/2014 > Projekt - Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Projekt - Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice

 Červnem skončil nejen školní rok, ale zároveň byla ukončena další fáze v rámci projektu Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice, který je spolufinancován z ESF. Jednalo se o pilotní ověřování vzdělávacích materiálů, které probíhalo od června 2012 do června 2014. Na pilotním ověřování se podíleli dva pedagogové, proto byly přínosné dva různé pohledy, názory a připomínky ke vzdělávacímu procesu. Podněty z pilotního ověřování byly průběžně zapracovávány do pracovních listů pro žáky.

Na základě dotazníků pro cílovou skupinu žáků mohli pedagogičtí pracovníci zhodnotit vzdělávací materiály jako dostatečně srozumitelné, obsahově přiměřené, pro žáky zajímavé. V hodinách informatiky se žáci učí základní dovednosti  s běžně používanými programy, jsou seznamováni s možnostmi internetu, ale i s různými nebezpečími. Zábavnými způsoby používají digitální fotoaparát a digitální kameru. V hodinách přírodovědy a prvouky podnikají vycházky do blízkého okolí naší obce, kde zblízka pozorují přírodu, a exkurze do bioplynové stanice, aby poznali technologie současnosti a zároveň  objevují kouzla dob minulých při návštěvách mlýnů.

Takto připravené materiály budou od příštího školního roku 2014/ 2015 implementovány do výuky.