Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Mateřská škola > Provoz > Režim dne >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Režim dne

 6.30 – 8.30 – ranní hry a činnosti s určitým cílem, plnění kompetencí, gramotnosti-rozvoj řeči, matematická a sociální gramotnost, rozvoj hrubé a jemné motoriky, sebeobsluha, pohybové aktivity, individuální péče

 

8.30 – 8.45 – svačina

 

8.45 – 9.15 – ranní kruh - děti jsou svolány do kruhu motivační říkankou nebo písničkou, pozdraví se a seznámí se s programem dne. Všímáme si, jaký je den, počasí, kdo z dětí chybí a má-li někdo svátek nebo narozeniny. Zařazujeme dechová a artikulační cvičení v rámci logopedické prevence. Učíme se naslouchat druhému, respektovat určitá daná pravidla, mluví pouze ten, kdo má určitý předmět, na kterém jsme se dohodli. Dobu řízené činnosti uč. přizpůsobuje koncentraci, pozornosti a zájmu dětí. Na závěr proběhne společné zhodnocení - sebehodnocení, vedení k zodpovědnosti.

 

9.15 – 9.30 – příprava na pobyt venku

 

9.30 – 11.30 – pobyt venku, pohybové aktivity na zahradě, hry v písku, hry v lese 

 

11.30 – 12.00 – oběd

 

12.00 – 12.30 – čištění zubů, příprava na odpolední odpočinek 

 

12.30 – 14.00 – odpolední odpočinek

                          - věkové a individuální odlišnosti délky  odpočinku

                          - respektování individuálních potřeb dítěte 

 

14.00 – 15.45 – odpolední hry dle volného výběru, pohybové aktivity na terase a na zahradě

 Denní program je pružný, umožňuje reagovat na indiv. možnosti a potřeby dětí tak, aby měly dostatek času a prostoru. Je dbáno na soukromí dětí, jsou vytvořeny vhodné materiální podmínky, vybavení je dostatečné, plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.