Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2013/2014 > Studánka u Verunky >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Studánka u Verunky

 Naše základní škola se zapojila do projektu Znám křišťálovou studánku. Tento projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (realizace projektu „Znám křišťálovou studánku….” registrační číslo: 13/019/4210a/563/000054)

Škola se stala patronem dvou studánek v našem okolí - babické studánky u kaple svaté Veroniky a Čertovy studánky v okolí Lesonic. Našim úkolem je starat se o čistotu a krásu v okolí studánek. Dále ve dvou výstupech změříme pH a teplotu vody a průtok pramene. Studánky by měly být odměněny vylepšením dosavadního vzhledu.

 

6. června jsme se všemi ročníky uspořádali výlet na kolech do Babic ke studánce. Naše kroky nejprve směřovaly na zahradu k ovečkám, které chová rodina dvou našich žáků. Pro některé žáčky to byly nejlepší okamžiky dne.

Po poctivém měření a zaznamenání údajů jsme se museli odměnit opečeným špekáčkem, abychom doplnili síly na cestu zpět.