Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Školní družina > Akce > školní rok 2013/2014 > Pěvecká soutěž >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Pěvecká soutěž

 V pátek 13. prosince proběhla ve školní družině pěvecká soutěž. Zúčastnilo se jí 6 dětí, které si samy připravily soutěžní písničku. Ostatní žáci a paní učitelky tvořili porotu. Porotci přidělovali zpěvákům body v rozmezí 1 – 3. Hodnotili nejen samotný zpěv, ale i choreografii a celkové vystupování. Na 1. místě se umístilo duo tvořené Jolankou Řezníčkovou a Tinkou Nesibovou. Druhé místo obsadil Vojta Čech a třetí Jakub Čech. Všichni soutěžící obdrželi diplom či památný list a drobnou sladkost.