Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2013/2014 > Vánoční besídka >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Vánoční besídka

 Vyvrcholením adventních událostí byla vánoční besídka v lesonické sokolovně připravená na neděli 8. prosince. Na té nejdříve zahrály a zazpívaly děti navštěvující hudební školu Yamaha paní ředitelky Urbánkové, následně se představily se svými básničkami a koledami děti z mateřské školy. Žáci ze základní školy zatančili country tance a zahráli hudební pohádku O dvanácti měsíčkách. Na závěr přišla mezi přítomné očekávaná trojice – Mikuláš, čert a anděl, aby všem dětem nadělili balíček sladkostí a ovoce. Malí účinkující byli za své výkony zaslouženě pochváleni nejen starostou obce, ale i mnohými diváky.