Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2012/2013 > Projekt - Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Projekt - Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice

                        

Ve školním roce 2012/2013 se i nadále žáci 3. a 5. ročníku zapojili do projektu Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice, reg. č. CZ1.07/1.1.36/01.0025, který probíhá v rámci výuky v hodinách Žijeme spolu, Přírodovědy a Informatiky.
V každém ročním období absolvovali žáci několik vycházek do přírody. Následně vyplňovali v hodinách prvouky (přírodovědy) pracovní listy na probrané učivo.
Podzimní vycházky byly zaměřeny na ekosystém lesa. Žáci poznávali listnaté i jehličnaté stromy v oboře. Odborný výklad nejen o lesních rostlinách, ale i zvířatech jim poskytl starosta naší obce pan Rostislav Čech.
V zimních měsících žáci poznávali stopy zvířat a stromy podle pupenů, vyrobili krmítko pro ptáky, do kterého chodili dosypávat ptačí směs. Také navštívili krmelec a přinesli zvířátkům něco dobrého.
Na jaře jsme vyrazili k rybníku Utopenci. Dalekohledem jsme pozorovali život v rákosí, chytali papírové rybičky, měřili jsme teplotu vody a její pH.
Letní období bylo pro žáky asi nejpestřejší. V první vycházce vyrazili na pole poznávat plodiny pěstované v naší oblasti. V rámci druhé vycházky jsme jeli na exkurzi do vodního mlýna ve Slupi u Jaroslavic. Při poslední vycházce si žáci vyrobili herbář polních květin a navštívili místní bioplynnou stanici.

V rámci Informatiky žáci pracovali na technice zakoupené v rámci tohoto projektu, využívali jak stolní počítače, notebooky, interaktivní tabuli, digitální fotoaparát i kameru. Dále byli seznamováni s možnostmi tisku na multifunkční kopírce.
Na hodiny Informatiky se děti těšily. Jedním z důvodů bylo, že nemohly do této hodiny nic zapomenout. Nepotřebovali jsme žádné učebnice, ani sešity, veškerá výuka probíhala na počítačích, kdy uč. posílal vzdělávací materiály žákům e-mailem. Vzdělávací materiály vytvořené v rámci projektu měly výukový a informační charakter a obsahovaly také úkolové části, v kterých žáci procvičovali probíranou látku.
Pilotní ověřování vzdělávacích materiálů v tomto školním roce nám ukázalo, co je potřeba upravit, čeho se vyvarovat, co je potřeba ještě podpořit a na co už není třeba „makat“. Byly také vytvořeny jako výstup z vycházek učební materiály, které jsme zalaminátovali, aby je bylo možno trvale využívat v hodinách.