Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2012/2013 > Projekt - Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Projekt - Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice

Na základě projektu č. CZ.1.07/1.1.36/01.0025, který je spolufinancován z ESF, budou žáci ZŠ a MŠ Lesonice moci pracovat s moderními pomůckami, které se v současné době stávají nedílnou součástí výuky. Tímto zařízením se ztotožní jejich možnosti s možnostmi jejich vrstevníků na městských školách.
Tento projekt byl započat na začátku roku 2012.
V první fázi byli přepracovány osnovy předmětu Žijeme spolu, kde se chceme zaměřit na výuku přímo v přírodě, kdy se žáci budou vzdělávat názorně, sami budou vyhledávat, pozorovat a porovnávat dané jevy na vycházkách v okolí naší obce, které se k těmto účelům velice hodí.
 V předmětu Informatika jsme předělali osnovy tak, že jsme aktualizovali učivo současným požadavkům, mohli jsme zařadit podrobnější seznámení s danými tématy, protože v rámci projektu byl od školního roku 2012/2013 vytvořen Kurz informatiky. Žáci se tedy učí pracovat v programech MS Word, Excel, PowerPoint, Malování, Zoner Callisto, prakticky používají digitální fotoaparát a kameru a následně se učí upravovat jak fotografie v počítači, tak i videa. V rámci výuky využívají i internet, což pro ně není nic nového. Naším záměrem je ovšem  ukázat dětem hlavní význam internetu, jeho výhody a využití, upozornit je ale i na nebezpečí, která na internetu číhají.
V další fázi proběhlo výběrové řízení a následně nákup zařízení pro výuku, takže na konci školního roku 2011/2012 už jsme mohli začít využívat techniku ve výuce.
Souběžně v této době docházelo k vytváření vzdělávacích materiálů do obou předmětů, které byly následně pilotně ověřovány.