Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Veřejná prezentace školy > 2012/2013 > Výtvarná soutěž Besip >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Výtvarná soutěž Besip

Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže s tématem Besip. Jejich úkolem bylo výtvarně zpracovat cestu do školy, posoudit její bezpečnost a vytyčit riziková místa.
Naše děti se velice snažily, ale neumístily se.