Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Mateřská škola > Akce > Školní rok 2012/2013 > Příprava předškoláků >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Příprava předškoláků

V lednových dnech si předškoláčci procvičovali vše, co by měli před nástupem do školy zvládnout. Začali navštěvovat dvakrát týdně školu, kde si zvykají na prostředí, na jiné způsoby práce s jinými vyučujícími a připravují se tak na budoucí školní vzdělávání. Seznamují se i hravou formou se základy anglického jazyka, zpívají a hrají si s prvními anglickými slovy.
Příprava předškoláka zahrnuje:
 - procvičování slovní zásoby - každý by měl umět říct celou větou, jak se jmenuje, odkud je a kolik je mu let
                                                    - jména svých rodičů, prarodičů, sourozenců
                                                    - umět vyjmenovat dny v týdnu, roční období
                                                    - názvy domácích zvířat a mláďátek, jejich užitek
- barvy a barevné odstíny (tmavě zelená, ...)
- časové vztahy (dnes - zítra - včera, ráno - večer)
- vyhledávání rýmujících se slov na obrázku
- zazpívat píseň nebo říct báseň
- převyprávět pohádku nebo příběh
- rozkládat slova na slabiky, počítat slabiky
- poznat první hlásku ve slově
- nadřazené pojmy - k nim vyjmenovat slova podřazená
- umět vyjmenovat geometrické tvary
- určit velikost (menší, větší, největší)
- určit pořadí (první, druhý, ...)
- určit počet 1 - 10 (přidávat, ubírat, porovnávat)
- prostorové vztahy (vpravo - vlevo, nahoře - dole)
- umět zavázat mašli