Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2012/2013 > Betlém >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Betlém

Na třetí neděli adventní připravila škola a školka krátký program  o smyslu Vánoc a zazpívala přítomným vánoční koledy. Děti ze školky řekly svá vánoční přání, donesly Ježíškovi dárečky a také se připojily svým zpěvem k vystoupení. Školáci odrecitovali vánoční pásmo a doprovodili rytmickými nástroji známé i méně známé koledy.
Žáci ze školy i ze školky přejí všem klidné a pohodové Vánoce, hodně zdraví v novém roce a na závěr pár slov z vánočního pásma:

....Až půjdete večer po špičkách
    uvažujte o nuzných jesličkách
   jaký klid a pokoj skrývají
   není to to, co všichni hledají?

   Buďme dnes a vždycky příště
   plni klidu, úcty, bázně
   už je zima, na závěr teď pojďme hrát
   dnes jen láska smí nás hřát.