Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2012/2013 > Rekonstrukce školy >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Rekonstrukce školy

Ve školním roce 2012/ 2013 došlo k celkové rekonstrukci tělocvičny v budově Základní školy Lesonice. Stavebními úpravami se zvětšila cvičební plocha, vybudovaly se prostory pro uložení nářadí a nové sociální zařízení.
Vše bylo doplněno vkusnou podlahou včetně obložení stěn a umístění nových pomůcek. Tyto úpravy přinesly nejenom pěkné estetické prostředí, ale i možnosti rozšíření osnov a zajištění bezpečnosti žáků. V neposlední řadě díky zateplení a snížení stropů dojde k úspoře energií.
K realizaci této rekonstrukce došlo za spoluúčasti sponzorského daru LČR.
V tomto roce došlo k dovybavení počítačové učebny novými počítači a nábytkem, ve třídách byly umístěny keramické tabule, které jsou součástí moderní výuky, ale i přináší čistější prostředí pro žáky. Taktéž byla pořízena interaktivní tabule. Pro zkvalitnění výuky Prvouky a Přírodovědy slouží nově zakoupené pomůcky: mikroskop, dalekohled, digitální kamera a další.
Tato část byla podpořena projektem CZ.1.07/1.1.36/01.0025