Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Mateřská škola > Akce > Školní rok 2011/ 2012 > Dopravní týden >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Dopravní týden

Minulý týden 21.5. - 25.5. byly dětem ve školce nabízeny hry a činnosti s dopravní tematikou. Děti si upevňovaly základní znalosti pravé a levé strany, bezpečnosti na silnici, v autě. V pátek se mohly seznámit s prací policie, kde si procvičily dopratní značky a barvy na semaforu v pohybových hrách. Pro děti to bylo velmi zajímavé a přínosné, dozvěděly se, co dělat, když se někde ztratí nebo když jim hrozí nebezpečí od cizích lidí.
Za odměnu děti dostaly samolepky, omalovánky a mohly si vyzkoušet pouta i policejní čepici.