Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2011/2012 > Betlém >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Betlém

Na čtvrtou neděli adventní děti ze základní školy nacvičily rytmicko-hudební pásmo, které přednesly u "betlémské stáje" v našem parku. Jednalo se o  netradiční přepracování známých koled, děti využívaly rytmické nástroje jako doprovodný prvek, mluvené slovo v kombinaci se zpěvem a jednu koledu zazpívaly kánonem. Hudební doprovod na klávesy zajistily děti, které navštěvují ZUŠ v Mor. Budějovicích a Hudební školu pí. řed. Urbánkové.