Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Akce školy > Školní rok 2011/2012 > Organizace Střed - preventivní program >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Organizace Střed - preventivní program

 

 Ve čtvrtek 22.10. do Základní školy zavítaly dvě lektorky z organizace Střed. Strávily zde celé dopoledne, aby se mohly věnovat jak mladším dětem ( 1. a 2. ročník), tak i dětem starším ( 3. - 5. ročník). Pro obě skupiny měly připravené téma: Zdravé a nezdravé využití volného času. Toto téma je velice aktuální, protože dnešní doba nabízí dětem příliš mnoho lákadel, která nejsou vždy pro děti přínosná. V průběhu programu byly děti vedeny ke vhodným variantám, jak trávit volný čas, a zároveň byly nabádány, aby samy  uvažovaly, proč něco není správné, a domýšlely, kam vedou nesprávné aktivity.

V těchto preventivních programech budeme ještě v letošním roce pokračovat.