Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Mateřská škola > Záměr školy > Spolupráce se ZŠ >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Spolupráce se ZŠ

- vytváření podmínek pro plynulý přechod prvňáčků

- oboustranné návštěvy – jedenkrát za 14 dní návštěva dětí do školy

- nabízení odborné literatury rodičům k tématu školní zralosti

- společné návštěvy kulturních akcí, předplaveckého výcviku, výletu

- vzájemná konzultace učitelky MŠ s řed. ZŠ před zápisem do ZŠ

- HRANÍ S ANGLIČTINOU – p.uč. Řezníčková

- vystoupení dětí ZŠ – dramatický kroužek

- Mikulášská nadílka – děti ze ZŠ připraví Mikulášskou nadílku, předání darků (spolupráce se ŠJ)

- hledání pokladu – úkoly a trasu pro malé děti připraví žáci ZŠ na základě předešlé domluvy učitelek
- organizace STŘED – závislosti Ne!
- JUNÁK – lanové aktivity

- Lesy ČR – Den stromů

- canysterapie - ukázka