Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Základní škola > Charakteristika školy > Charakteristika >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Charakteristika

Základní škola Lesonice je malotřídní škola s 5-ti ročníky v jedné třídě, kdy hlavní předměty jsou vyučovány ve dvou třídách.

Vyučování začíná v 7.30 a končí 12.05. Děti mají možnost chodit na obědy. Školní jídelna se nachází v areálu Mateřské školy. Odpolední provoz školy  pokračuje 1x týdně odpoledním vyučováním ( 4. a 5. ročník) a školní družinou, která končí v 15.00 hodin.

Před vyučováním tzn. od 6. hodiny ranní už mohou děti přicházet do školy. Po domluvě s rodiči je v této době prováděno individuální vzdělávání některých dětí.  Individuální doučování je také realizováno odpoledne ve školní družině podle potřeb dětí.

Základní škola se nachází v areálu lesonického zámku. V přízemí je  nově zařízená šatna, v 1. poschodí se nachází 2 třídy a ředitelna. Ve 2. patře je školní družina a cvičebna, která je nově zrekonstruovaná a rozšířená. V prostorách školy mohou děti dále využívat pingpongový  stůl, posilovací kout, školní knihovnu, počítačovou učebnu, stolní fotbal. Ve školní družině i během přestávek mají děti k dispozici spoustu stolních her.

Škola dále využívá dětské hřiště a pískové hřiště, která se nachází v těsné blízkosti školy. Nedaleko školy  na fotbalovém hřišti mohou děti provádět atletiku. A zvláště v parných letních dnech rády s dětmi trávíme čas v zalesněné oblasti nazývané Obora.

Naše škola tradičně pořádá pro děti návštěvy divadelních představení, výlety, zajišťuje plavání, 2x ročně návštěvy zubní ordinace, dopravního hřiště, před vánočními svátky a ke Svátku matek nacvičí s dětmi besídku, zve na školu organizace, které vedou preventivní kurzy pro děti. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat velké množství kroužků, které děti rozvíjí, pobaví a zároveň vychovávají každého jako osobnost i jako partnera ve skupině.

Školní akce jsou hojně podporovány zřizovatelem a jsou přijímány kladně  od občanů.

Jednou z priorit na naší škole je výuka anglického jazyka už od 1. ročníku, které předchází Hrátky s angličtinou. Ty probíhají v mateřské škole. Tato návaznost umožňuje co nejvyšší efektivnost při výuce  cizího jazyka.

Naši školu navštěvují i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou vyučovány jako integrované děti.

Škola vede děti k poznávání okolí obce, jejich prostředí, historie a také rozšiřuje jejich znalosti v rámci mikroregionu.