Navigace:

Úvodní stránka > Obecní úřad > Úřední deska >


Czechpoint

Úřední deska

Typ Název Číslo jednací Vyvěšeno Seřadit vzestupně
VýzvaVýzva vlastníkům lesů - kůrovec54/201725.05.2017
InformaceZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesonice53/201722.05.2017
InformacePříloha územně samosprávního celku52/201722.05.2017
InformaceVýkaz zisků a ztráty51/201722.05.2017
InformaceRozvaha - bilance50/201722.05.2017
InformaceFIN 201649/201722.05.2017
InformaceZávěrečný účet za rok 201648/201722.05.2017
InformaceHospodaření ZŠ a MŠ Lesonice47/201722.05.2017
InformaceInformace svazku obcí pro komunální služby46/201715.05.2017
InformaceZpráva o přezkumu hospodaření Moravskobudějovického mikroregionu za rok 201645/201711.05.2017
InformaceZávěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu44/201710.05.2017
InformaceRozpočtové úpravy č. 3/201743/201704.05.2017
PozvánkaZasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 342/201727.04.2017
InformaceInformace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 201741/201724.04.2017
InformaceInformace o zasílání složenek - daň z nemovitostí40/201724.04.2017
Veřejná vyhláškaZahájení řízení o vydání územního plánu obce Lesonice39/201724.04.2017
InformaceSchéma územního plánu38/201724.04.2017
InformaceVýkres základního členění území37/201724.04.2017
InformaceHlavní výkres36/201724.04.2017
InformaceVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací35/201724.04.2017
InformaceVýkres pořadí změn v území (etapizace)34/201724.04.2017
InformaceKoordinační výkres33/201724.04.2017
InformaceVýkres širších vztahů32/201724.04.2017
InformaceVýkres předpokládaných záborů půdního fondu31/201724.04.2017
InformaceÚzemní plán - textová část30/201724.04.2017
InformaceŽádost a odpověď dle z.č. 106/1999 - p. Ambros29/201713.04.2017
InformaceŽádost a odpověď dle z.č. 106/1999 - fa. Istav28/201713.04.2017
InformaceZávěrečný účet svazku obcí pro komunální služby za rok 201627/201713.04.2017
InformaceZápis z valné hromady svazku obcí pro komunální služby26/201713.04.2017
InformaceRozpočet Moravskobudějovického mikroregionu na rok 201725/201723.03.2017
InformaceRozpočtový výhled Moravskobudějovického mikroregionu na roky 2016 - 202024/201723.03.2017
RozhodnutíRozhodnutí o výjimce pro zvláště chráněné druhy obojživelníků a plazů23/201723.03.2017
InformaceRozpočtové úpravy obce Lesonice č. 11/2016 a 1/201722/201723.03.2017
InformaceRozpočtové úpravy obce Lesonice č. 2/201721/201723.03.2017
ZápisZápis ze 14. jednání zastupitelstva obce Lesonice ze dne 16.3.201720/201720.03.2017
InformacePříloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 01/2012 - poplatky za odvoz komunálního odpadu19/201720.03.2017
InformaceInformace o výpočtu sazby stočného na rok 201618/201720.03.2017
InformaceVýroční zpráva v oblasti poskytování informací17/201708.03.2017
PozvánkaPozvánka na 14 zasedání zastupitelstva obce Lesonice dne 16.3. 201716/201708.03.2017
RozhodnutíRozhodnutí o nepovolení vyjímky - Ústav biologie obratlovců AV ČR15/201707.03.2017
InformaceNávrh rozpočtu na rok 2017 - svazek obcí9/201706.03.2017
InformaceSchválený rozpočet obce na rok 2017 - příjmy14/201706.03.2017
InformaceSchválený rozpočet obce - výdaje13/201706.03.2017
InformaceRozpočtový výhled obce 2016 - 202012/201706.03.2017
InformaceNávrh závěrečného účtu za rok 201611/201706.03.2017
InformaceNávrh střednědobého výhledu rozpočtu10/201706.03.2017
OznámeníOznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy8/201709.02.2017
UsneseníDražební vyhláška o provedení elekrtonické dražby nemovité věci7/201730.01.2017
Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu6/201730.01.2017
InformaceInformace o návrhu veřejnoprávní smlouvy5/201727.01.2017
Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška o možnosti převzít si písemnost4/201723.01.2017
VýzvaVýzva k podání nabídky na stavební akci - "Lesonice - prodloužení stoky AB"3/201716.01.2017
VýzvaVýzva na dodávku dopravního automobilu pro hasiče2/201712.01.2017
ZáměrZveřejnění záměru prodeje p.č. 228/10, k.ú. Lesonice1/201703.01.2017
Zápis a usneseníZápis a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Lesonice ze dne 19.12. 201671/201627.12.2016
historie Úřední desky