Navigace:

Úvodní stránka > Obecní úřad > Úřední deska >


Czechpoint

Úřední deska

Typ Název Číslo jednací Vyvěšeno Seřadit vzestupně
Veřejná vyhláškaZměna č.1 územního plánu obce Babice - návrh119/201709.11.2017
Veřejná vyhláškaOpatření obecné povahy - těžba dřeva118/201708.11.2017
InformaceRozhodnutí Kraje Vysočina - nepovolení vyjímky117/201708.11.2017
InformaceInformace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta republiky116/201706.11.2017
InformaceRozpočtové úpravy obce č. 9.115/201704.11.2017
UsneseníDražební vyhláška114/201730.10.2017
InformaceVýsledky voleb do PS za obec Lesonice113/201726.10.2017
Veřejná vyhláškaNávrh opatření obecné povahy - zastavení těžby v lesích vyjma kalamitní těžby112/201705.10.2017
InformaceRozpočtové úpravy obce č. 8111/201705.10.2017
OznámeníOznámení o konání voleb110/201705.10.2017
Veřejná vyhláškaProjednávání změn č. 2 - územní plán Želetava109/201705.10.2017
InformaceUpozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů108/201727.09.2017
InformaceZápis a usnesení z 16 zasedání zastupitelstva obce Lesonice ze dne 11.9. 2017107/201720.09.2017
InformaceZveřejnění informací - fa CODES106/201718.09.2017
InformaceZveřejnění záměru prodeje 4 stavebních parcel - lokalita Chmelenec105/201718.09.2017
InformaceÚzemní plán - textová část99/201712.09.2017
InformaceÚzemní plán - výkres pořadí změn v území98/201712.09.2017
InformaceVýkres předpokládaného záboru půdního fondu97/201712.09.2017
InformaceÚzemní plán - výkres širších vztahů96/201712.09.2017
InformaceÚzemní plán - Výkres veřejně prospěšných staveb95/201712.09.2017
InformaceÚzemní plán - Výkres základního území94/201712.09.2017
UsneseníVýpis z usnesení zastupitelstva obce Lesonice - Územní plán104/201712.09.2017
InformaceOpatření obecné povahy - územní plán103/201712.09.2017
InformaceÚzemní plán - hlavní výkres102/201712.09.2017
InformaceÚzemní plán - Koordinační výkres101/201712.09.2017
InformaceÚzemní plán - schéma základního rozvoje území100/201712.09.2017
Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu93/201707.09.2017
InformaceInformace pro vlastníky lesů - Ministerstvo zemědělství92/201707.09.2017
InformaceSeznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků - aktualizace ke dni 1.8. 201791/201707.09.2017
InformaceRozpočtové úpravy obce č. 790/201707.09.2017
InformacePozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Lesonice dne 11.9. 2017 v 18:00 hod. na OÚ89/201703.09.2017
InformaceVýzva k podání nabídky na Zateplení obvodového pláště objektu Sokolovny88/201724.08.2017
InformaceŽádost a odpověď dle z.č. 106/1999 - fa Kross s.r.o.87/201717.08.2017
InformaceRozpočtové úpravy č. 686/201710.08.2017
InformaceOznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Zateplení obvodového pláště budovy obecního úřadu85/201709.08.2017
InformacePočet volebních okrsků a členů volební komise pro parlamentní volby podzim 201784/201707.08.2017
InformaceDoplnění č. 2 výzvy na "Zateplení obvodového pláště budovy obecního úřadu"83/201702.08.2017
InformaceDoplnění výzvy na akci "Zateplení obvodového pláště budovy obecního úřadu"82/201721.07.2017
InformaceOdpověď na žádost del z.. 106/1999 - fa REMA AOS81/201712.07.2017
InformaceŽádost o informace dle z.č. 106/1999 - fa REMA AOS, a.s.80/201712.07.2017
VýzvaVýzva k podání nabídky na Zateplení obvodového pláště budovy obecního úřadu79/201712.07.2017
InformaceUsnesení o elektronické dražbě78/201710.07.2017
InformaceOznámení o zahájení řízení77/201710.07.2017
InformaceRozpočtové úpravy č. 576/201710.07.2017
InformaceZveřejnění záměru prodeje nepotřebného majetku - vozidlo Avia v požárním provedení75/201728.06.2017
InformaceSchválený závěrečný účet obce Lesonice za rok 201674/201726.06.2017
Veřejná vyhláškaOpakované veřejné projednání ÚP Lesonice73/201722.06.2017
InformaceVýkres širších vztahů72/201722.06.2017
InformaceSchéma územního plánu71/201722.06.2017
InformaceVýkres základního členění území70/201722.06.2017
InformaceHlavní výkres69/201722.06.2017
InformaceVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací68/201722.06.2017
InformaceVýkres pořadí změn v území (etapizace)67/201722.06.2017
InformaceKoordinační výkres66/201722.06.2017
InformaceVýkres širších vztahů65/201722.06.2017
InformaceVýkres předpokládaných záborů půdního fondu64/201722.06.2017
InformaceÚzemní plán - textová část63/201722.06.2017
Veřejná vyhláškaZahájení projednávání 2. zprávy o uplatňování ÚP Jakubov u Moravských Budějovic62/201722.06.2017
OznámeníSpolečné jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Babice61/201722.06.2017
VýzvaVýzva k podání nabídky na Rekonstrukci komunikace k Záhumennému rybníku60/201721.06.2017
Zápis a usneseníZápis a usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Lesonice ze dne 12.6. 201759/201721.06.2017
InformaceNávrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 201758/201715.06.2017
InformaceRozpočtové úpravy obce Lesonice č. 4/201757/201707.06.2017
InformaceZávěrečný účet včetně přezkoumání Moravskobudějovického mikroregionu56/201706.06.2017
PozvánkaPozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Lesonice dne 12.6. 201755/201731.05.2017
VýzvaVýzva vlastníkům lesů - kůrovec54/201725.05.2017
InformaceZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesonice53/201722.05.2017
InformacePříloha územně samosprávního celku52/201722.05.2017
InformaceVýkaz zisků a ztráty51/201722.05.2017
InformaceRozvaha - bilance50/201722.05.2017
InformaceFIN 201649/201722.05.2017
InformaceZávěrečný účet za rok 201648/201722.05.2017
InformaceHospodaření ZŠ a MŠ Lesonice47/201722.05.2017
InformaceInformace svazku obcí pro komunální služby46/201715.05.2017
InformaceZpráva o přezkumu hospodaření Moravskobudějovického mikroregionu za rok 201645/201711.05.2017
InformaceZávěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu44/201710.05.2017
InformaceRozpočtové úpravy č. 3/201743/201704.05.2017
PozvánkaZasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 342/201727.04.2017
InformaceInformace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 201741/201724.04.2017
InformaceInformace o zasílání složenek - daň z nemovitostí40/201724.04.2017
Veřejná vyhláškaZahájení řízení o vydání územního plánu obce Lesonice39/201724.04.2017
InformaceSchéma územního plánu38/201724.04.2017
InformaceVýkres základního členění území37/201724.04.2017
InformaceHlavní výkres36/201724.04.2017
InformaceVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací35/201724.04.2017
InformaceVýkres pořadí změn v území (etapizace)34/201724.04.2017
InformaceKoordinační výkres33/201724.04.2017
InformaceVýkres širších vztahů32/201724.04.2017
InformaceVýkres předpokládaných záborů půdního fondu31/201724.04.2017
InformaceÚzemní plán - textová část30/201724.04.2017
InformaceŽádost a odpověď dle z.č. 106/1999 - p. Ambros29/201713.04.2017
InformaceŽádost a odpověď dle z.č. 106/1999 - fa. Istav28/201713.04.2017
InformaceZávěrečný účet svazku obcí pro komunální služby za rok 201627/201713.04.2017
InformaceZápis z valné hromady svazku obcí pro komunální služby26/201713.04.2017
InformaceRozpočet Moravskobudějovického mikroregionu na rok 201725/201723.03.2017
InformaceRozpočtový výhled Moravskobudějovického mikroregionu na roky 2016 - 202024/201723.03.2017
RozhodnutíRozhodnutí o výjimce pro zvláště chráněné druhy obojživelníků a plazů23/201723.03.2017
InformaceRozpočtové úpravy obce Lesonice č. 11/2016 a 1/201722/201723.03.2017
InformaceRozpočtové úpravy obce Lesonice č. 2/201721/201723.03.2017
ZápisZápis ze 14. jednání zastupitelstva obce Lesonice ze dne 16.3.201720/201720.03.2017
InformacePříloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 01/2012 - poplatky za odvoz komunálního odpadu19/201720.03.2017
InformaceInformace o výpočtu sazby stočného na rok 201618/201720.03.2017
InformaceVýroční zpráva v oblasti poskytování informací17/201708.03.2017
PozvánkaPozvánka na 14 zasedání zastupitelstva obce Lesonice dne 16.3. 201716/201708.03.2017
RozhodnutíRozhodnutí o nepovolení vyjímky - Ústav biologie obratlovců AV ČR15/201707.03.2017
InformaceNávrh rozpočtu na rok 2017 - svazek obcí9/201706.03.2017
InformaceSchválený rozpočet obce na rok 2017 - příjmy14/201706.03.2017
InformaceSchválený rozpočet obce - výdaje13/201706.03.2017
InformaceRozpočtový výhled obce 2016 - 202012/201706.03.2017
InformaceNávrh závěrečného účtu za rok 201611/201706.03.2017
InformaceNávrh střednědobého výhledu rozpočtu10/201706.03.2017
OznámeníOznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy8/201709.02.2017
UsneseníDražební vyhláška o provedení elekrtonické dražby nemovité věci7/201730.01.2017
Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu6/201730.01.2017
InformaceInformace o návrhu veřejnoprávní smlouvy5/201727.01.2017
Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška o možnosti převzít si písemnost4/201723.01.2017
VýzvaVýzva k podání nabídky na stavební akci - "Lesonice - prodloužení stoky AB"3/201716.01.2017
VýzvaVýzva na dodávku dopravního automobilu pro hasiče2/201712.01.2017
ZáměrZveřejnění záměru prodeje p.č. 228/10, k.ú. Lesonice1/201703.01.2017
Zápis a usneseníZápis a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Lesonice ze dne 19.12. 201671/201627.12.2016
historie Úřední desky